ADP – audit, dane, poradenstvo, s.r.o. pôsobí v Slovenskej republike od roku 1997 ako ekonomická a účtovno – poradenská firma.

O nás

Za našou prácou je už viac ako 20 rokov skúsenosti. Vysoká odborná pripravenosť v danej problematike dáva klientom dostatočnú záruku profesionálneho riešenia ich ekonomických aktivít.
V súčasnosti tvorí kolektív ADP-audit, dane, poradenstvo s.r.o. niekoľko samostatných účtovníkov, účtovníčok a junior účtovníčok, traja daňoví poradcovia, administratívni pracovníci a študenti Ekonomickej univerzity BA. Fluktuácia spoločnosti je minimálna, čo svedčí o profesionalite a príjemnom zázemí, ktorú vytvárajú konatelia spoločnosti.

Zamestnanci spoločnosti ADP – audit, dane, poradenstvo s.r.o. pracujú samostatne a zároveň tímovo. Naša spoločnosť apeluje na vzdelávanie svojich zamestnancov, vzhľadom k tomu, že sú najdôležitejším prvkom fungovania spoločnosti a spokojnosti našich klientov. Zabezpečovanie vzdelávania vo forme školení, vzdelávacích seminárov, či kúpou legislatívnej literatúry je prioritou, a tak sú všetci naši zamestnanci včas informovaní o legislatívnych zmenách.

Sme členom

logo partner-01-01
logo partner-02
logo partner-03

Referencie

ADP Group s.r.o. sa zaoberá spracovaním účtovníctva pre externých klientov. Vo svojom portfóliu máme klientov z územia Slovenskej republiky ale aj z Európskej únie. Medzi našimi klientmi nerobíme rozdiely, či ste malá spoločnosť, živnostník, či veľká spoločnosť sme tu pre Vás.