ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o.

Blagoevova 9 • 851 04 • Bratislava
Tel: +421 2 700 700 70
Fax: +421 2 700 700 71

ADP Audit, s.r.o.

Blagoevova 9 • 851 04 • Bratislava
Tel: +421 2 700 700 70
Fax: +421 2 700 700 71

ADP Tax, s.r.o.

Blagoevova 9 • 851 04 • Bratislava
Tel: +421 2 700 700 70

E-mail a telefónny kontakt

office@adpgroup.sk
+421 903 860 491

ADP – audit, dane, poradenstvo, s.r.o.

Blagoevova 9
851 04, Bratislava
Tel: +421 2 700 700 70

IČO 35729945

DIČ 2020268591

IČ DPH SK2020268591

Ako sa k nám dostať?

Otázky? Napíšte nám.