Dotazník spokojnosti so službami ADP Group s.r.o.

Prosím vyberte 1 z možností (1- najlepšie, 5- najhoršie)

Názov Vašej firmy*
Spokojnosť s poskytovaním služieb
Cena za poskytované služby
Reakčný čas pri dopytovaní
Spokojnosť s priradeným účtovníkom