ADP group - Účtovníctvo je srdcom spoločností

Účtovníctvo musí byť vedené úplne, vedené preukázaným spôsobom a musí zobrazovať skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva a podnikania. Poskytneme Vám poradenstvo a zabezpečíme správnosť vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva.

Perfektné kalkulácie

Sme hrdí na referencie

Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu. Sme radi, že sa staráme o vaše čísla.

Chcem sa stať klientom

Pomôžeme vám s auditom

Napíšte nám

  Viac o audite

  • Štatutárny audit účtovnej závierky

   Ide o súbor činností audítora smerujúcich k naplánovaniu a vykonaniu auditu tak, aby získal audítor primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

  • Overenia výročnej správy

   Nakoľko z našej legislatívy vyplýva povinnosť overenia výročnej správy pred jej publikovaním, je táto služba súčasťou našich zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta.

  Cenovú ponuku alebo cenník pošleme e-mailom. Každý cenník je vytvorený presne podľa požiadaviek, na mieru pre spoločnosť.

  Prosím, kontaktujte nás.