Účtovníctvo pre živnostníkov

Podvojné účtovníctvo | Jednoduché účtovníctvo | Vedenie účtovníctva | Spravovanie účtovníctva | externé účtovníctvo a finančné účtovníctvo

Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva pre všetky firmy a organizácie registrované na území Slovenskej republiky.

Jednoduché účtovníctvo spracovávame v programe ALFA a podvojné účtovníctvo v programe POHODA, OMEGA a V-SOFT. V prípade ak klient vlastní licenciu na špecifický účtovný program, po vzájomnej dohode a na základe jeho požiadaviek vieme spracovať účtovníctvo v požadovanom programe.

Spracovanie účtovníctva a v ňom komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy zahrňuje najmä:

S ADP group získate – podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, spracovanie účtovníctva, finančné účtovníctvo

 • vedenie bežnej účtovnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12.príslušného účtovného obdobia
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • príprava návrhu priznania dane z príjmu právnických osôb a dane z príjmov fyzických osôb
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Cenovú ponuku alebo cenník pošleme e-mailom. Každý cenník je vytvorený presne podľa požiadaviek, na mieru pre spoločnosť.

Prosím, kontaktujte nás.

Napíšte nám. Dohodneme sa.

Spracovanie účtovníctva

  Ďalej poskytujeme účtovné poradenstvo, rekonštrukciu účtovníctva a ostatné doplnkové služby tykajúce sa účtovníctva podľa požiadaviek klienta

  Sme hrdí na referencie

  Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu. Sme radi, že sa staráme o vaše čísla.

  Chcem sa stať klientom