Účtovníctvo Bratislava

Podvojné účtovníctvo | Jednoduché účtovníctvo | Vedenie účtovníctva | Externé účtovníctvo | Finančné účtovníctvo

Účtovníctvo – pre mnohých podnikateľov môže byť táto oblasť skutočným stresom. Ak hľadáte efektívne riešenie pre svoje účtovníctvo, ste na správnom mieste. Naša spoločnosť ponúka rýchle, jednoduché a spoľahlivé účtovnícke služby.

Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva pre všetky firmy a organizácie registrované na území Slovenskej republiky.

Jednoduché účtovníctvo spracovávame v programe ALFA a podvojné účtovníctvo v programe POHODA, OMEGA a V-SOFT. V prípade ak klient vlastní  licenciu na špecifický účtovný program, po vzájomnej dohode a na základe jeho požiadaviek vieme spracovať účtovníctvo v požadovanom programe.

 

Naša spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky.

 

V oblasti spracovania účtovnej agendy komplexne zabezpečujeme tieto služby:

 • vedenie účtovnej agendy pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov aj nepodnikateľov,
 • spracovanie všetkých účtovných dokladov, ktoré klient predloží, príp. upozornenie na nesprávnosť dokladov,
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
 • elektronickú komunikáciu s finančnou správou, zasielanie výkazov pomocou ZEP,
 • poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12. príslušného účtovného obdobia,
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb a dane z príjmov fyzických osôb, podnikateľov, nepodnikateľov
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky.

Cenovú ponuku alebo cenník pošleme e-mailom. Každý cenník je vytvorený presne podľa požiadaviek, na mieru pre spoločnosť.

Prosím, kontaktujte nás.

Napíšte nám. Dohodneme sa.

Účtovníctvo

  Poskytujeme doplnkové služby, týkajúce sa účtovníctva, kontrolu účtovníctva minulých rokov, prípadne kompletnú opravu predchádzajúcich období.

  Naša služba Účtovníctvo je skvelou voľbou pre malé a stredné podniky, ktoré hľadajú jednoduché, efektívne a cenovo dostupné riešenie pre svoje účtovníctvo. Môžeme vám pomôcť s vedením účtov pre vašu spoločnosť, od dane z príjmu až po platby dodávateľom a fakturáciu.

  Sme hrdí na referencie

  Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu. Sme radi, že sa staráme o vaše čísla.

  Chcem sa stať klientom